Tiện ích

 • Hộp giữ nhiệt
 • Bạt phủ xe
 • Bộ hỗ trợ khẩn cấp
 • Bơm lốp điện tử
 • Chắn nắng trước
 • Khay đựng đồ trong xe
 • Khay đựng giày
 • Khay hành lý
 • Lưới khoang hành lý bên trái và phải
 • Lưới khoang hành lý ngang

Ngoại thất

 • Ốp trang trí cản sau mạ crom
 • Ốp trang trí cửa khoang hành lý
 • Ốp trang trí hõm cửa vân cacbon (1 bộ - 4 chiếc)
 • Ốp trang trí sườn xe mạ crom
 • Tấm phim bảo vệ hõm cửa
 • Vè che mưa

Nội thất

 • Tựa lưng ghế (màu Đen) và (màu Be)

Điện tử

 • Camera hành trình trước (Xem qua App)
 • Camera hành trình trước sau Gen 3
 • Mở cốp tự động